1918-1938

İzmir'in İstirdadı-03 İzmir'in İstirdadı-03
İzmir'in İstirdadı-04 İzmir'in İstirdadı-04
İzmir'in İstirdadı-05 İzmir'in İstirdadı-05
İzmir'in İstirdadı-06 İzmir'in İstirdadı-06
İzmir'in İstirdadı-07 İzmir'in İstirdadı-07
Refet Paşa'nın İstanbul'a Girişi Refet Paşa'nın İstanbul'a Girişi
1339 (Miladi 1923) Seçimleri-01 1339 (Miladi 1923) Seçimleri-01
1339 (Miladi 1923) Seçimleri-02 1339 (Miladi 1923) Seçimleri-02
Atatürk'ün İzmir'i Ziyareti Atatürk'ün İzmir'i Ziyareti
İstanbul'un Kurtuluşu İstanbul'un Kurtuluşu
Lozan Sulh Heyetinin Karşılanması Lozan Sulh Heyetinin Karşılanması
Ziya Gökalp'ın Cenaze Töreni Ziya Gökalp'ın Cenaze Töreni