1895-1918

Dârülmuallimîn İdman Talimleri Dârülmuallimîn İdman Talimleri
Defterdar Mensucat Fabrikası Defterdar Mensucat Fabrikası
Defterdar Mensucat Fabrikası Defterdar Mensucat Fabrikası
Feshâne-i Âmire Görüntüleri Feshâne-i Âmire Görüntüleri
Galiçya Cephesi-01 Galiçya Cephesi-01
Galiçya Cephesi-02 Galiçya Cephesi-02
Galiçya Cephesi-03 Galiçya Cephesi-03
Galiçya Cephesi-04 Galiçya Cephesi-04
Galiçya Cephesi-05 Galiçya Cephesi-05
İstanbul Görüntüleri İstanbul Görüntüleri
Kayık Yarışları-01 Kayık Yarışları-01
Kayık Yarışları-02 Kayık Yarışları-02