Actıvıtıes of Turkısh Geodetıc Survey (Türkiye Jeodezi Çalışmaları)

Türkiye'de yapılan jeodezi, fotogrametri ve harita çalışmalarını ele alan İngilizce film

BENZER FİLMLER

Beynelmilel Parlamentolar Konferansı OYNAT Beynelmilel Parlamentolar Konferansı
İznik Görüntüleri OYNAT İznik Görüntüleri
Çeşitli Olaylar (1948) OYNAT Çeşitli Olaylar (1948)
İstanbul: Tarih ve Doğal Güzelliğin Şehri (The City Of History and Natural Beauty) OYNAT İstanbul: Tarih ve Doğal Güzelliğin Şehri (The City Of History and Natural Beauty)